Overprikkeling voorkomen in Nederland

Overprikkeling voorkomen in Nederland is onze missie. Vandaag de dag hebben steeds meer mensen te maken met overprikkeling. Denk hierbij aan hoogsensitieve mensen, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met dementie en mensen met psychiatrische problematiek. Wanneer iemand overprikkeld raakt, dan wil dat zeggen dat diegene letterlijk teveel prikkels heeft binnen gekregen en niet voldoende tijd heeft gehad om deze prikkels goed te verwerken.

Overprikkeld raken

Het brein filtert de prikkels die binnen komen niet of niet goed, waardoor alle prikkels die je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft binnen komen. Hierdoor ervaar je sneller en meer stress. Wanneer er teveel prikkels binnen komen geeft het lichaam stressreacties af. Denk maar aan bijvoorbeeld een vol hoofd, vermoeid gevoel, concentratieproblemen, onrustig worden en problemen met eten en slapen. Wanneer je deze stressreacties negeert zullen de klachten alleen nog maar erger en zal degene overprikkeld raken. Op het moment dat iemand overprikkeld raakt, wordt dit door iedere persoon op een andere manier beleefd maar ook geuit. De een wordt stil en trekt zich terug en de ander krijgt een kort lontje of wordt agressief. Aangezien overprikkeling zich op zoveel diverse manieren wordt geuit, is het voor de omgeving, maar ook voor de overprikkelde persoon, soms moeilijk te achterhalen dat er sprake is van overprikkeling. Het enige wat opvalt is het onverklaarbare gedrag.

Mate van gevoeligheid

Wij zijn ervan overtuigd dat de mate van gevoeligheid, van grote invloed is op hoe snel iemand overprikkeld raakt. Veel kinderen en volwassenen krijgen te maken met overprikkeling. Helaas wordt vaak de oorzaak gezocht in een ziekte of stoornis, zoals ADHD, autisme of borderline en wordt er niet gedacht aan hoogsensitiviteit. Dit komt ook omdat er nog veel kennis op dit gebied mist, met als gevolg dat het minder snel herkend wordt.

Als geen ander weten wij hoe het is om overprikkeld te raken. Wij zijn beiden hoogsensitief. Wij hebben in ons werk veel kennis en expertise opgedaan op het gebied van hoogsensitiviteit en overprikkeling. Meer dan 20 jaar hebben wij gewerkt binnen diverse instellingen binnen de gezondheidszorg. Marjan als verpleegkundige en Danielle als logopedist. Daarnaast speelt overprikkeling en hoogsensitiviteit ook een belangrijke rol binnen onze eigen gezinnen.

Wat doen wij?

Met We-Fixx willen wij ons inzetten om overprikkeling te voorkomen en meer bekendheid te geven aan het begrip hoogsensitiviteit. Onze kracht is dat wij snel tot de kern van het probleem komen, doordat wij goed kunnen aanvoelen wat er speelt en verbanden kunnen leggen. Door onze sterke intuïtie en invoelend vermogen, weten wij direct waar de behoefte ligt en wat nodig.

Wij COACHEN ouders van (jonge) kinderen, pubers en volwassenen. Daarnaast kunnen wij op CONSULT basis ingeschakeld worden om advies te geven of mee te denken. Dit doen wij voornamelijk in Midden en Noord Nederland. Verder worden we ook ingeschakeld om inhoudelijk mee te denken aan de invullingen van CONGRESSEN. Om overprikkeling te voorkomen ontwikkelen wij ook HULPMIDDELEN. Tot slot schrijven we regelmatig BLOGS om onze ervaringen te delen.