Overprikkeling voorkomen

Overprikkeling voorkomen is onze missie. Wij zijn ervan overtuigd dat de mate van gevoeligheid, van grote invloed is op hoe snel iemand overprikkeld raakt. Veel kinderen en volwassenen krijgen te maken met overprikkeling. Helaas wordt vaak de oorzaak gezocht in een ziekte of stoornis, zoals ADHD, autisme of borderline en wordt er niet gedacht aan hoogsensitiviteit. Dit komt ook omdat er nog veel kennis op het gebied van hoogsensitiviteit en overprikkeling mist, met als gevolg dat het minder snel herkend wordt.

Als geen ander weten wij hoe het is om overprikkeld te raken. Wij zijn beiden hoogsensitief. Wij hebben in ons werk veel kennis en expertise opgedaan op het gebied van hoogsensitiviteit en overprikkeling. Meer dan 20 jaar hebben wij gewerkt binnen diverse instellingen binnen de gezondheidszorg. Marjan als verpleegkundige en Danielle als logopedist. Daarnaast speelt overprikkeling en hoogsensitiviteit ook een belangrijke rol binnen onze eigen gezinnen.

Met We-Fixx willen wij ons inzetten om overprikkeling te voorkomen en meer bekendheid te geven aan het begrip hoogsensitiviteit. Onze kracht is dat wij snel tot de kern van het probleem komen, doordat wij goed kunnen aanvoelen wat er speelt en verbanden kunnen leggen. Door onze sterke intuïtie en invoelend vermogen, weten wij direct waar de behoefte ligt en wat nodig.

Wij bieden coaching aan kinderen, pubers en volwassenen. Daarnaast kunnen wij op consult basis ingeschakeld worden om advies te geven of mee te denken. Verder worden we ook ingeschakeld om inhoudelijk mee te denken aan de invullingen van congressen. Om overprikkeling te voorkomen ontwikkelen wij ook hulpmiddelen. Tot slot schrijven we regelmatig blogs om onze ervaringen te delen.