Overprikkeling voorkomen?

overprikkeling

Welkom

Overprikkeling voorkomen is onze missie. Dit willen wij bereiken door onze kennis en expertise, die wij de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, in te zetten. Zo heeft Marjan jarenlang gewerkt als verpleegkundige op psychiatrische afdelingen en heeft Danielle veel specifieke kennis opgebouwd op het gebied van communicatie en gedragsproblemen. Beide hebben veel gewerkt met cliënten met gedragsproblemen. Regelmatig zagen zij bewoners en cliënten overprikkeld raken. Deze overprikkeling uitte zich voornamelijk in gedragsproblemen. Om overprikkeling te voorkomen is de manier van communiceren, maar ook de manier van omgang met de bewoner / cliënt van groot belang. Helaas mist er veel kennis in de zorg, om met overprikkeling om te gaan. Veel zorgverleners, familie en andere betrokkenen weten niet goed hoe ze met overprikkeling om moeten gaan, laat staan overprikkeling te herkennen.

Hierbij kan We-Fixx een belangrijke rol spelen. Ons talent is dat wij snel tot de kern van het probleem komen, doordat wij goed kunnen aanvoelen wat er speelt en snel verbanden kunnen leggen. Door onze sterke intuïtie en invoelend vermogen, weten wij direct waar de behoefte ligt en wat nodig is om overprikkeling te voorkomen. Daarnaast zetten wij onze kennis en expertise in en weten wij door onze professie wat zorgprofessionals nodig hebben en aan kunnen.

Schakel ons in voor

We-Fixx kan als consultant worden ingeschakeld door zorgprofessionals, instellingen, mantelzorgers en familie op het gebied van onverklaarbaar gedrag ten gevolge van overprikkeling. Vaak is er al van alles geprobeerd omtrent het gedrag, maar heeft dit geen tot weinig verbetering gebracht. Ook kan het zijn dat men niet goed weet hoe ze om moeten gaan met het onverklaarbare gedrag of waar de overprikkeling vandaan komt.

We-Fixx kan worden ingeschakeld wanneer er advies nodig is op het gebied van overprikkeling. Zo wordt We-Fixx onder andere ingeschakeld door bedrijven om advies te geven over de inhoud van een congres op gebied van overprikkeling, maar geeft We-Fixx advies aan bedrijven hoe zij om moeten gaan met overprikkeling bij hun werknemers en geven wij coaching aan (hoogsensitieve) mensen die snel overprikkeld raken.

We-Fixx ontwikkelt trainingen en e-learning voor diverse soorten instellingen en bedrijven. Denk hierbij aan de psychiatrie, verpleeg- en verzorgingshuizen, verstandelijk gehandicaptenzorg, scholen en zakelijke bedrijven. Overprikkeling kan zich op vele manieren uiten en is niet universeel. Het ontwikkelen van trainingen en e-learning is daarom maatwerk, waarbij de inhoud afhangt van de behoefte van de opdrachtgever.

Onze projecten

Congres


We-Fixx organiseert samen met Sympopna op 21 juni 2019 een congres over hoogsensitiviteit in de Reehorst in Ede. Klik hier voor meer informatie

Training zorgprofessionals


We-Fixx traint zorgprofessionals die meer willen weten over overprikkeling bij hoogsensitiviteit.

Sensor & App