Wij organiseren samen met Sympopna op 21 juni 2019 een congres over hoogsensitiviteit in de Reehorst in Ede.

Hoogsensitiviteit … voor menigeen roept dit de associatie op met een vaag begrip zonder afdoende (wetenschappelijke) onderbouwing. Het begrip wordt op allerlei manieren gebruikt en het label wordt te pas en te onpas aan zowel kinderen als volwassenen toegekend. De onheldere theoretische beschouwingen en brede toepassingen in de praktijk van alledag leiden al met al tot veel misverstanden. ​

Klik hier voor meer informatie