Congressen overprikkeling

Jaarlijks organiseren wij congressen waarbij de thema’s te maken hebben met overprikkeling. Er mist namelijk nog veel kennis op het gebied van overprikkeling binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Veel patiëntgroepen hebben er last van. Denk maar aan mensen met niet aangeboren hersenletseldementiepsychiatrische problematiek maar ook hoogsensitieve mensen raken snel overprikkeld.

Om meer bekendheid te geven aan het begrip overprikkeling en om misdiagnose te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen congressen te gaan organiseren. Onze congressen zijn vooral bedoelt voor mensen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en het onderwijs. Belangrijke speerpunten binnen onze congressen zijn ‘evidence based’, ‘practise based’, ‘overprikkeling’, ‘stress’ en ‘eHealth’.

Voor 2020 staan weer een aantal congressen en lezingen op de agenda gepland. Deze congressen organiseren wij samen met Sympopna. Wij zijn bij alle congressen verantwoordelijk voor de inhoud, voor het programma en Sympopna voor de organisatie.

Afgelopen februari 2020 vond het eerste congres overprikkeling plaats. Het congres is goed bezocht en men was over het algemeen ontzettend tevreden over het programma. Dit congres gaat in 2021 zeker een vervolg krijgen.

In juni 2020 wordt voor de tweede keer een congres georganiseerd over hoogsensitiviteit. Vorig jaar was het congres goed ontvangen en bezocht. Mooi om te zien dat er al diverse onderzoekers zich bezig houden met overprikkeling bij hoogsensitiviteit.

In juli 2020 organiseren wij voor de eerste keer een training speciaal voor logopedisten net als onderwerp “hoogsensitiviteit binnen de logopedie”.

Onze evenementen voor dit jaar: