Wij geven advies over overprikkeling.

Wij geven advies over overprikkeling. We-Fixx kan als consulent worden ingeschakeld door werkgevers, onderwijsinstellingen, zorgprofessionals, zorginstellingen, mantelzorgers en familie op het gebied van overprikkeling. Vaak is er al veel geprobeerd, maar heeft dit nog niet de gewenste verbetering gebracht. Wij helpen inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de overprikkeling en zoeken samen met u naar de beste manier hoe ermee om te gaan.

Werkwijze

Na de aanmelding wordt er een intakegesprek ingepland. In dit intakegesprek zal nader ingegaan worden op de vraag die de klant heeft en wat het probleem is waar men tegen aan loopt. Aan de hand van dit gesprek zal worden bekeken welke stappen nodig zijn om het probleem goed in kaart te kunnen brengen. Vaak zullen dit gesprekken en observaties zijn. Samen met de klant bespreken wij deze vervolgstappen en 
na akkoord zullen wij dit stappenplan gaan uitvoeren. 

Wanneer het probleem goed in kaart is gebracht zal er een advies worden geschreven en dit advies zal worden besproken met de klant. Vervolgens gaat de klant aan de slag met dit advies en na 4 weken volgt er een evaluatiegesprek.

Aanvragen

Wilt u een consultatie aanvragen of heeft u vragen over onze consultatie neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@we-fixx.nl.