Ontstaan consultatie

Sinds het ontstaan van We-Fixx hebben Marjan en Danielle een missie, namelijk het voorkomen van overprikkeling. Naast het coachen, wilden ze graag hun kennis en expertise op een andere manier in gaan zetten. Ze zijn in gesprek gegaan met diverse zorgverleners, instellingen en scholen om de behoefte te peilen. Ze kwamen erachter dat bedrijven, scholen en instellingen de behoefte hadden om meer te weten over overprikkeling. Binnen de GGZ bestond vooral de behoefte om meer kennis te vergaren over het begrip hoogsensitiviteit. Voor Marjan en Danielle een mooi startpunt om hun kennis en expertise in te gaan zetten op adviesbasis en zo te voorzien in de behoeftes.

Wie schakelen ons in?

Wij worden door verschillende instanties ingeschakeld op het gebied van overprikkeling en / of hoogsensitiviteit.

Congressen

Voor het inhoudelijk organiseren van congressen op het gebied van overprikkeling dan wel hoogsensitiviteit kan We-Fixx ingeschakeld worden. Wij zijn goed in het tot stand brengen van een programma passend bij het thema van het congres. Ons netwerk is zeer breed, waardoor we zeer snel tot een goed en gedegen programma komen. In 2019 hebben we samen met Sympopna een congres georganiseerd over hoogsensitiviteit en in 2020 staan er twee congressen op het programma, één congres over overprikkeling en één over hoogsensitiviteit.

Scholen

Scholen kunnen ons inschakelen wanneer zij vastlopen in hun klas met overprikkelde kinderen. Vaak uit de overprikkeling zich in terugtrekken of druk gedrag. School weet vaak niet goed wat er aan de hand is en denken aan bijvoorbeeld ADHD, maar hebben hier ook soms hun twijfels over. Of ouders herkennen hun kind hierin niet. We-Fixx kan advies geven aan scholen, informeren wat hoogsensitiviteit is en hoe zij als school met deze hoogsensitieve leerlingen om kunnen gaan.

Werkgevers

Werkgevers kunnen ons inschakelen om advies te vragen, hoe het beste om te gaan met stressgevoelige werknemers. Hoe het werkklimaat zo in te richten dat mensen minder snel uitvallen op de werkvloer. Maar ook om werknemers te trainen en te coachen die met een burn-out thuis zitten, om hen zo snel mogelijk weet aan het werk te krijgen.

Instellingen

Instellingen kunnen ons inschakelen wanneer zij vastlopen met cliënten, die voornamelijk gedragsproblemen laten zien ten gevolge van overprikkeling. Vaak is er al veel geprobeerd, maar heeft dit nog niet de gewenste verbetering gebracht. Wij helpen inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de overprikkeling en zoeken samen met u naar de beste manier hoe ermee om te gaan.

Uitleg consultatie

Na de aanmelding wordt er een vrijblijvend inventarisatiegesprek ingepland. In dit gesprek zal dieper ingegaan worden op wat de vraag en de behoefte is. Vervolgens zullen wij binnen twee weken met een voorstel komen.

Aanvragen

Wilt u een consultatie aanvragen of heeft u vragen over onze consultatie neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@we-fixx.nl.