Overprikkeling bij psychiatrische problematiek

Overprikkeling bij psychiatrische problematiek komt veel voor. Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad, waarbij een groot gedeelte van de mensen ook te maken heeft gehad met overprikkeling. Iedereen is wel eens druk, angstig of somber. Dat is op zich niets bijzonders. Pas als een psychische klacht uw dagelijks leven belemmert, spreken we van een stoornis. De psychiatrie kent verschillende diagnoses zoals omschreven in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aan autisme verwante stoornissen (ASS) , ADHD / ADD, schizofrenie, bipolaire stoornissen en angst- en paniekstoornissen.

Psychische stoornissen zijn er dus in allerlei soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk een normaal leven te leiden, contacten te onderhouden, naar school te gaan of te werken.

Overprikkeling

Veel hoogsensitieve mensen komen in de geestelijke gezondheidszorg terecht en krijgen dan niet de passende hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. De kans bestaat dat de hoogsensitiviteit niet herkend wordt, waardoor er misdiagnose plaatsvindt. Het komt regelmatig voor dat mensen de diagnose ADHD of ASS krijgen terwijl ze hoogsensitief zijn. Overprikkelde hoogsensitieve personen laten veel gedragingen zien die overeenkomen met psychiatrische stoornissen. Zo kunnen hoogsensitieve mensen ook onrustig worden, concentratieproblemen tonen, druk worden en moeite hebben met contact maken.

Overprikkeling voorkomen

Om misdiagnoses te voorkomen en overprikkeling tegen te gaan is het van groot belang dat professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg hoogsensitiviteit goed leren herkennen en erkennen. Alleen dan kan goed passende zorg worden aangeboden en zal de overprikkeling verminderen.