PGB bij individuele begeleiding

Bron: www.zorgwijzer.nl
Voor meer informatie klik op: hier

Het kan zijn dat u, uw partner of uw kind in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een vorm van financiering van de overheid waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voor wie?

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Denk aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb.

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiƫle situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Een PGB kan je aanvragen bij het zorgkantoor of uw gemeente. Waaronder u valt en of u in aanmerking komt voor een PGB kunt u zien op de afbeelding hiernaast ontwikkeld door zorgwijzer. U kunt ook meer informatie vinden op www.pgb.nl

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Overprikkeling kan een ontzettende belemmering zijn en de zelfredzaamheid aanzienlijk verstoren. Wij bieden individuele begeleiding, waarbij de focus vooral ligt op het stimuleren van de zelfredzaamheid. Samen met u maken wij inzichtelijk waar de overprikkeling (wat zich vaak uit in gedragsproblemen) vandaan komt. Vervolgens geven wij advies wat u en uw omgeving het beste kunnen doen om de overprikkeling te doen afnemen dan wel voorkomen.