Project overprikkeling voorkomen

Wij zijn gestart met het project “We-Fixx: voorkomen van overprikkeling”. Met dit project willen wij een sensor en app ontwikkelen die overprikkeling helpt te voorkomen. Voor dit project hebben wij subsidie gekregen voor een MIT-haalbaarheidsonderzoek. Met dit onderzoek brengen we in kaart wat er al bekend is over overprikkeling en het meten van stress bij stressgevoelige mensen. De theorieën, modellen en kennis uit deze wetenschappelijke literatuur bieden een belangrijke bron van input voor de inrichting van de beoogde sensor en app.

Ons idee

De innovatie is een ziekte-overstijgende interactieve app die continu stressreacties meet middels een sensor en mensen leert omgaan met (chronische) stress. De app kunnen ze inzetten in hun dagelijks functioneren thuis, in de buurt, op school, op het werk of tijdens hobby’s. Door de app leren gebruikers beter regie te nemen over hun dagelijkse functioneren door op tijd in te grijpen als de stress toeneemt. De impact zal groot zijn aangezien het om een grote groep van de samenleving gaat die overprikkeling ervaart in het dagelijkse leven. Onze innovatieve idee speelt een belangrijke rol in het leveren van gezondheidswinst, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bijdragen aan de beheersing van zorgkosten.

Samenwerkingspartners

Op dit moment zijn we ook in gesprek met deskundigen op het gebied van app-development, biofeedback, stressmeting, hoogsensitiviteit en neuropsychologie.

Op dit moment werkt We-Fixx samen met Judith Homberg werkzaam bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, een onderzoeksinstituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen om te kijken naar een samenwerking en onderzoeksmogelijkheden.

Een andere mooie samenwerkingspartner is Inventief IT. Zij zetten hun expertise in om de app samen met ons meer vorm te gaan geven.