Psychiatrische problematiek

De psychiatrie kent verschillende diagnoses zoals omschreven in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aan autisme verwante stoornissen (ASS) , ADHD / ADD, schizofrenie, bipolaire stoornissen en angst- en paniekstoornissen.

Overprikkeling

Veel hoogsensitieve mensen komen in de geestelijke gezondheidszorg terecht en krijgen dan niet de passende hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. De kans bestaat doordat hoogsensitiviteit niet herkend wordt, er misdiagnose plaatsvindt. Het komt regelmatig voor dat mensen de diagnose ADHD of ASS krijgen terwijl ze hoogsensitief zijn. Overprikkelde hoogsensitieve personen laten veel gedragingen zien die overeenkomen met psychiatrische stoornissen.

Overprikkeling voorkomen

Om misdiagnoses te voorkomen en overprikkeling tegen te gaan is het van groot belang dat professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg hoogsensitiviteit goed leren herkennen en erkennen. Alleen dan kan goed passende zorg worden aangeboden en zal de overprikkeling verminderen.