Wij zijn gestart met het project “Hoogsensitiviteit: De impact van stress op overprikkeling”. Met dit project willen wij een sensor en app ontwikkelen met als doel overprikkeling te voorkomen. Er is subsidie aangevraagd voor het starten van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij onderzocht wordt wat er al bekend is over overprikkeling en het meten van stress bij hoogsensitiviteit. De theorie├źn, modellen en kennis uit deze wetenschappelijke literatuur bieden een belangrijke bron van input voor de inrichting van de beoogde sensor en app.

Daarnaast zijn we in gesprek met deskundigen op het gebied van app-development, biofeedback, stressmeting, hoogsensitiviteit en neuropsychologie.

Op dit moment werkt We-Fixx samen met Judith Homberg werkzaam bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, een onderzoeksinstituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen om te kijken naar een samenwerking en onderzoeksmogelijkheden.

Een andere mooie samenwerkingspartner is Inventief IT. Zij zetten hun expertise in om de sensor en de app samen met ons vorm te gaan geven.