Trainingen ontwikkelen en congressen organiseren

Wij ontwikkelen (online) trainingen en organiseren congressen over de onderwerpen overprikkeling en/of hoogsensitiviteit. Deze (online) trainingen zijn volledig aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever. Het doel van de trainingen is het voorkomen van dan wel leren omgaan met overprikkeling. Onze trainingen starten altijd vanuit de deelnemers en de problematiek waartegen zij aanlopen in de dagelijkse praktijk. Onze theoretische kennis wordt hieraan gekoppeld, maar we gaan zeer snel over op de praktische vaardigheden. Onze insteek is leren door ervaren. Hierbij kan gedacht worden aan casuïstiek, rollen spellen met behulp van acteurs of inzetten van verschillende soorten activiteiten om vaardigheden te trainen.

Trainingen die wij nu aanbieden

Daarnaast organiseert We-Fixx samen met onze partner Sympopna veel bezochte congressen.

Op 21 juni 2019 organiseren we het congres “HOOGSENSITIVITEIT -Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk”. Dit congres zal plaats vinden in de Reehorst in Ede. Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dit congres richt zich op hulpverleners en andere belangstellenden in de GGZ en welzijn die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.