Project 1: sensor & app

Wij zijn gestart met het eerste project “Hoogsensitiviteit: De impact van stress op overprikkeling”. Met dit project willen wij een sensor en app ontwikkelen met als doel overprikkeling te voorkomen. Er is subsidie aangevraagd voor het starten van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij onderzocht wordt wat er al bekend is over overprikkeling en het meten van stress bij hoogsensitiviteit. De theorieën, modellen en kennis uit deze wetenschappelijke literatuur bieden een belangrijke bron van input voor de inrichting van de beoogde sensor en app.

Daarnaast zijn we in gesprek met deskundigen op het gebied van app-development, biofeedback, stressmeting, hoogsensitiviteit en neuropsychologie. Op dit moment werkt We-Fixx samen met Judith Homberg werkzaam bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, een onderzoeksinstituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen om te kijken naar een samenwerking en onderzoeksmogelijkheden. Een andere mooie samenwerkingspartner is Inventief IT. Zij zetten hun expertise in om de sensor en de app samen met ons vorm te gaan geven.


Project 2: Congres Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit .. een begrip dat in de volksmond de nodige bekendheid geniet, al dan niet gestaafd door de wetenschap. Maar wat zeggen recente wetenschappelijke inzichten nu over het begrip hoogsensitiviteit? En wat is de betekenis ervan voor de praktijk van de GGZ en Pedagogiek? Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding. Wij organiseren dit congres samen met Sympopna.


Project 3: Training Hoogsensitiviteit voor zorgprofessionals

Op verzoek van diverse zorgprofessionals hebben wij een training ontwikkeld over overprikkeling bij hoogsensitiviteit. Overprikkeling en stress spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van hoogsensitieve personen. Om de overprikkeling tegen te gaan, is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe overprikkeling ontstaat en welke rol stress en de hersenen hierbij spelen. In onze training gaan we dieper in op de functie van de hersenen, wat er met de hersenen gebeurt bij stress en overprikkeling, maar ook hoe de overprikkeling verminderd of voorkomen kan worden door bepaalde hersengebieden te activeren. Aan het einde van de training weet je hoe stress en overprikkeling ontstaan en wat je kunt doen om overprikkeling te voorkomen.