Overprikkeling voorkomen is onze missie. Helaas mist er nog veel kennis op het gebied van hoogsensitiviteit en overprikkeling. Dit heeft als gevolg dat overprikkeling minder snel herkend wordt.

Als geen ander weten wij hoe het is om overprikkeld te raken. Marjan en Danielle zijn beide hoogsensitief en hebben veel kennis en expertise opgedaan met betrekking tot hoogsensitiviteit en overprikkeling binnen de gezondheidszorg. Zo heeft Marjan jarenlang gewerkt als verpleegkundige op psychiatrische afdelingen. Danielle heeft veel specifieke kennis opgebouwd op het gebied van communicatie- en ademhalingsproblemen ten gevolge van overprikkeling.

We-Fixx zet zich in om overprikkeling te voorkomen en meer bekendheid te geven aan hoogsensitiviteit. Onze kracht is dat wij snel tot de kern van het probleem komen, doordat wij goed kunnen aanvoelen wat er speelt en verbanden kunnen leggen. Door onze sterke intuïtie en invoelend vermogen, weten wij direct waar de behoefte ligt en wat nodig is om overprikkeling te voorkomen.